Verandering

Organisaties voelen vaak de behoefte om te veranderen. Soms gebeurt dat alleen maar om te veranderen, althans zo wordt dat dan ervaren door medewerkers. Vaak volgt dan de opmerking dan het elke anderhalf jaar nodig is om het organisatieschema op zijn kant te gooien, maar dat dat helemaal niet erg is omdat er verder toch niets verandert. Vaak tot grote spijt van de cynische medewerkers, die wel willen veranderen, maar dan echt veranderen.

Om succesvol te veranderen in een organisaties zijn een aantal elementen noodzakelijk:

  1. Visie. De organisatie moet een visie hebben en delen waarin duidelijk is waarom er verandering noodzakelijk is en welk dat wordt.
  2. Belang voor de medewerker. Ook de medewerker moet belang hebben bij de verandering. Als deze er geen voordeel uit haalt dan is er geen aanleiding om echt mee te werken aan de verandering. What’s in it for me?
  3. Gezamenlijk plan. Management en medewerkers moeten samen een plan opstellen hoe de verandering tot stand gebgracht wordt.
  4. Voldoende middelen. De juiste gereedschappen moeten beschikbaar zijn om de verandering door te voeren.
  5. Benodigde kennis. Zowel het management als ook de medewerkers moeten voldoende kennis hebben over hoe er na de verandering gewerkt moet worden. Opleiding is hier bij een belangrijk aspect. Behalve kennisvergroting zorgt het ook voor een enorme motivatie boost.

Al deze elementen zijn noodzakelijk

componenten nodig voor succesvol veranderen

Succesvol veranderen is moeilijk

Als niet alle elementen (voldoende) aanwezig zijn, is het proces van verandering gedoemd tot mislukken.